«‌مجموعه پوسترهای “زندگی بدون آب” کاری از “استودیو هنری جوان” است که به سفارش سازمان فرهنگی – اجتماعی و ورزشی  شهرداری اصفهان طراحی و تولید شده است.

با توجه به بحران شدید آب در شهرهای مرکزی ایران همچون اصفهان، ارائه تلنگری به شهروندان در خصوص کمبود منابع آبی و ضرورت صرفه جویی در مصرف آن، می‌تواند بسیار موثر باشد.

با عنایت به فراگیر بودن موضوع صرفه جویی در مصرف آب و وجود تبلیغات متعدد مرتبط با آن در رسانه های مختلف، در ارائه این دوره از تبلیغات تلاش شد از بیان جملات کلیشه‌ای پرهیز شده و با بیانی ادبی، صرفا ذوق هنری مخاطبان ترغیب شود تا مایه‌های انگیزشی برای مدیریت مصرف آب، در وجود آنها تقویت گردد.

از این رو بهره گیری از کلماتی که واژه آب، جزء سازنده آنها بوده و بدون آن، خواندن آن کلمات امکان پذیر نیست در دستور کار قرار گرفت. این ایده، در لایه دوم خود، گویای این مفهوم است که بدون آب، زندگی و تمامی امور وابسته به آن، معنی خود را از دست می‌دهد.

در مدل طراحی، به تناسب ایده اولیه، از تکنینک تایپوگرافی و ترکیب آن با تصاویر واقعی بهره گرفته شد؛ لیکن به دلیل عام بودن مخاطبان طرح و ضرورت دریافت سریع محتوا از پیچیدگی خطوط، پرهیز شده و بر ساده نویسی و خوانش سریع کلمه تاکید گردید.»

ایده پردازی و طراحی  توسط: محمد حسن مردانی، رامین صالحی، فاطمه رحیمیان زاده


www.roozrang.com